Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Megalakult a Félegyházi Civil Kontroll

Levél a jegyzőnek:

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy 2010. október 14-én városunkban megalakult a Félegyházi Civil Kontroll, amely részben informális várospolitikai tanácskozó testületként működik.
A Félegyházi Civil Kontroll megalakításának okai között szerepel többek között, hogy:
- a Képviselőtestület választásokon kialakult összetétele kétségessé teszi a valódi szakmai munkát mind hozzáértés, mind politikai képzettség hiányában.
- a Képviselőtestület tagjainak jelentős része tevőlegesen is részt vett az előző ciklusban meghozott - a várost nehéz helyzetbe sodró - hibás döntések előkészítésében és megszavazásában, ezért fennáll a veszélye további hasonló hibák elkövetésének.
- Kiskunfélegyházán az előző négy esztendőben álláspontunk szerint csorbát szenvedett a szólás- és véleményszabadság.
- a választás után kialakult politikai erőviszonyok miatt a valós kontroll nem valósul meg, és félő, hogy a városvezetés előző ciklusban is tapasztalható diktatórikus törekvései ellenőrzés hiányában felerősödnek, ez pedig a demokráciában nemkívánatos jelenség lenne.

A Félegyházi Civil Kontroll céljai részben az előző okokból következően az alábbiak:
- szakmailag és politikailag helytálló álláspontot felmutatni a döntés-előkészítés különböző fázisaiban és a döntési helyzetekben
- alternatívák kidolgozása és a különböző álláspontok összevetése
- a vélemény- és szólásszabadság visszaállítása
- a döntéselőkészítési és döntési folyamat társadalmi ellenőrzése

A fentiekre való tekintettel kérjük Jegyző Asszonyt, mint az önkormányzat, illetve a Hivatal jogszerű működésének biztosítóját, hogy a bizottsági ülések meghívóit, illetve a bizottsági és testületi üléseken szereplő előterjesztéseket részünkre biztosítani szíveskedjen, eleget téve ezzel a nyilvánosság biztosításáról szóló jogi és etikai elveknek.
Kérjük továbbá, hogy a Félegyházi Civil Kontroll képviselői - amennyiben erre jogszabályi lehetőség van - tanácskozási joggal részt vehessenek a bizottságok és a testület ülésein. (A szükséges formai és jogszabályi követelményeknek delegáltjaink a legmesszebbmenőkig meg fognak felelni.)

Kérjük T. Jegyző Asszonyt, hogy a munkánkhoz szükséges minimális feltételeket biztosítani szíveskedjen.

Tancsa János